Mahai ingurua

Noiz: ekainaren 5ean
Non: Biteri kultur etxean
Nori zuzendua: 18 urte gorakoentzat
Iraupena: 2 ordu
Helburuak:
– Aniztasun funtzionala duten pertsonek dituzten gizarte inklusiorako beharrak ezagutzea.
– Hurbiltzen direnen artean barne hausnarketa sustatzea, hauen inklusioan nahikoa egiten dugu? Zer gehiago
egin dezakegu?
Deskribapena:
Mahai ingurura hurbiltzen den guztiari orri bat eta boligrafo bat emango zaio. Orri horretan bakoitzak erantzun
beharreko galdera sorta bat egongo da. Galdera hauek bakoitzarengan barne hausnarketa bat sustatzea nahi
dugu: bakoitzarentzat zer da inklusioa, zerbait egiten al dut nire ingurunea inkusiboa izan dadin,…
Galderak erantzun ondoren zenbait gonbidatuen testigantza entzungo da. Gaia ondo jorratzeko aniztasun
funtzionala ikuspuntu ez berdinetik bizi duten gonbidatuak lortuko ditugu: aniztasun funtzionala duen norbait,
familiarteko bat, profesional bat … Bakoitzaren hitzaldia bere egunerokoa kontatzera zuzenduko da, aniztasun
funtzionala gizartean era egokian moldatzeko aurkitzen dituzten trabak eta erraztasunak identifikatuz.
Hizlarien tartea amaituta, ikus entzuleei beste tartetxo bat utziko zaie entzundakoa, aurretik idatzitakoarekin
konparatu dezaten. Ondoren denen arteko solasaldi bat irekiko dugu, norbaitek hausnarketak eramandako
konklusioak edo beste zalantzaren bat denekin elkartruka dezan.

Mesa Redonda

Cuándo: 5 de junio
Dónde: Casa de cultura de Biteri
Dirigido a: mayores de 18 años
Duración: 2 horas
Objetivos:
– Conocer las necesidades que tienen las personas con diversidad funcional para su inclusión social.
– Fomentar un proceso de reflexión interna entre todos los asistentes, ¿qué hago yo para incluirlos?
¿Qué más puedo hacer?…
Descripción:
Nada más entrar al recinto les daremos una hoja con un bolígrafo a cada asistente. En esa hoja se encontrarán un
cuestionario que deberán de contestar nada más llegar, con el que buscamos una pequeña reflexión interna que
les lleve a pensar a cada uno qué es la inclusión, qué hago para que mi entorno sea más inclusivo,…
Una vez rellenado el cuestionario, daremos paso a oír los testimonios de los invitados. Para poder enfocar el tema
con mayor precisión, vamos a buscar invitados que nos hablen de la diversidad funcional desde diferentes puntos
de vista: una persona con diversidad funcional, un familiar, un profesional,… Cada invitado contará su día a día,
con que facilidades y obstáculos se encuentra en su vida cotidiana para hacer frente a la sociedad.
Al término de los testimonios, daremos un tiempo de reflexión para que todos los asistentes puedan comparar
lo que han escuchado y lo que habían escrito previamente, para que reflexionen y saquen conclusiones. Para
finalizar, dejaremos un tiempo de coloquio entre los invitados y asistentes para que si quieren comenten esas
conclusiones que han sacado o cualquier duda que les haya podido surgir.