HCRE ZUZENDARITZA BATZORDE. HAUTESKUNDE BATZORDE ETA PROZESUA (3)JUNTA DIRECTIVA HCRE. JUNTA Y PROCESO ELECTORAL (3)

HAUTESKUNDE BATZORDE ETA PROZESUA

-Ohizko Batzarrean prozesua bideratuko duen Hauteskunde Batzordea izendatuko da.
-Hiru (3) kidek osatuko dute: Lehendakaria, Idazkaria eta Bokala.
-Bertakoen artean izendatuko dira. Bolondresik badago bozkatu hauen onarpena; ez badira onartzen edo nahikoa ez osatzeko zozketaz egingo da.
-Batzarra eguneatik 30 egunera kandidaturak aurkezteko tartea zabaltzen da.
-10 egun dira kandidaturak aurkezteko epea.
-5 egun beranduago Hauteskunde Batzordeak aurkeztutako kandidaturen berri hedatuko du batzarkide guztiei eta bereziki klubeko web ofizialean.
-Kandidatura bakarra balego automatikoki izendatuko da. Honen berri eman.
-Kandidatura bat baino gehiago balego Batzarra Berezi bat konbokatuko litzateke bat izendatzeko.
Hernani-Landare, 2016.ko urriaren 15a

Lehendakaria
JUNTA DIRECTIVA HCRE
JUNTA Y PROCESO ELECTORAL

-En la Asamblea Ordinaria se designará la Junta Electoral que dirigirá el proceso.
-La compondrán 3 miembr@s: Presidente/a, Secretari@ y Vocal.
-Se designarán entre l@s presentes. Si hubiere voluntari@s se votará su aceptación. Si son rechazad@s o no hay suficientes se hará por sorteo.
-A partir de 30 días desde la fecha de la Asamblea se abre plazo para presentar candidaturas.
-10 días para entregar las mismas.
-Transcurridos 5 días la Junta da a conocer las candidaturas presentadas informando de ello a tod@s l@s miembr@s del Club y en los medios oficiales del Club.
-Si se diera una sola candidatura, ésta será proclamada automáticamente.
-Si hay más de una se convocará una Asamblea Extraordinaria para elegir una entra las presentadas.
Hernani-Landare, a 15 de octubre de 2016

El Presidente

HERNANI CLUB RUGBY ELKARTEA
HAUTESKUNDE BATZORDEA

OHAR HONEN BITARTEZ HCRE ZUZENDARITZA BATZORDERAKO HAUTAGAI TALDEA AURKEZTEN DELA JAKITERA EMATEN DIZUEGU.

TALDEA HONAKOK OSATZEN DUTE:

LEHENDAKARIA:

JUAN RODRIGUEZ LABURU

LEHENDAKARIORDEA:

RAFAEL LARRETXEA

IDAZKARIA:

JOAKIN LARRETXEA

DIRUZAINA:
SERGIO ISUSI

BOKALAK:
NORA FUENTES
JOXE ELOSEGI
TXEMA PEREZ
MARCOS ORMAZABAL
JUANAN MEAZA

HERNANIN, 2016.KO AZAROAK 8
JUAN RODRIGUEZ LABURU

JUNTA DIRECTIVA HCRE
JUNTA Y PROCESO ELECTORAL

-En la Asamblea Ordinaria se designará la Junta Electoral que dirigirá el proceso.
-La compondrán 3 miembr@s: Presidente/a, Secretari@ y Vocal.
-Se designarán entre l@s presentes. Si hubiere voluntari@s se votará su aceptación. Si son rechazad@s o no hay suficientes se hará por sorteo.
-A partir de 30 días desde la fecha de la Asamblea se abre plazo para presentar candidaturas.
-10 días para entregar las mismas.
-Transcurridos 5 días la Junta da a conocer las candidaturas presentadas informando de ello a tod@s l@s miembr@s del Club y en los medios oficiales del Club.
-Si se diera una sola candidatura, ésta será proclamada automáticamente.
-Si hay más de una se convocará una Asamblea Extraordinaria para elegir una entra las presentadas.
Hernani-Landare, a 15 de octubre de 2016

El Presidente

HCRE ZUZENDARITZA BATZORDE
HAUTESKUNDE BATZORDE ETA PROZESUA

-Ohizko Batzarrean prozesua bideratuko duen Hauteskunde Batzordea izendatuko da.
-Hiru (3) kidek osatuko dute: Lehendakaria, Idazkaria eta Bokala.
-Bertakoen artean izendatuko dira. Bolondresik badago bozkatu hauen onarpena; ez badira onartzen edo nahikoa ez osatzeko zozketaz egingo da.
-Batzarra eguneatik 30 egunera kandidaturak aurkezteko tartea zabaltzen da.
-10 egun dira kandidaturak aurkezteko epea.
-5 egun beranduago Hauteskunde Batzordeak aurkeztutako kandidaturen berri hedatuko du batzarkide guztiei eta bereziki klubeko web ofizialean.
-Kandidatura bakarra balego automatikoki izendatuko da. Honen berri eman.
-Kandidatura bat baino gehiago balego Batzarra Berezi bat konbokatuko litzateke bat izendatzeko.
Hernani-Landare, 2016.ko urriaren 15a

Lehendakaria

Junta Electoral
Hernani Club Rugby Elkartea

SIRVA LA PRESENTE COMO PRESENTACION DE CANDIDATURA A LA ELECCION A PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA DEL HERNANI CLUB RUGBY ELKARTEA.

CONFORMAN LA CANDIDATURA:

PRESIDENTE:
-JUAN RODRIGUEZ LABURU

VICEPRESIDENTE:
– RAFAEL LARRETXEA

SECRETARIO:
– JOAKIN LARRETXEA

TESORERO:
– SERGIO ISUSI

VOCALES:
– NORA FUENTES
– JOXE ELOSEGI
– TXEMA PEREZ
– MARCOS ORMAZABAL
– JUAN ANTONIO MEAZA

EN HERNANI A 8 DE NOVIEMBRE DE 2016
JUAN RODRIGUEZ LABURU