Hernani CREko eta CD Hernaniko presidenteei DV-k egindako elkarrizketa

Hernani CREko eta CD Hernaniko presidenteei DV egindako elkarrizketa