Denborapasak

Zazpi diferentziak

Non dago baloia? A, B edo D?

Gurutzegrama

Hizki zopa